Polityka prywatności sklepu internetowego coocoo.pl z 25.05.2018 r.

Definicje:

Administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.coocoo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

 

 

Administrator

Administratorem danych osobowych, znajdujących się w bazie klientów Sklepu jest coocoo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zajęcza 18/13; NIP 9532784478; REGON 389487733

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych przez Sklep w celu realizacji umów jest art. 6 ust. 1 lit b),c) i f) RODO

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania oferty marketingowej drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku

 

Dobrowolność

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawieranie umów.

 

Baza Klientów zawierająca dane osobowe pozyskiwana jest wyłącznie bezpośrednio od Klientów.

 

Jakie dane o Tobie są zbierane przez Sklep?

 

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji systemu sklepu internetowego coocoo.pl będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji podasz Swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał do logowania w systemie.

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji zakupu towaru w sklepie zostaniesz zapytamy o imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej www.coocoo.pl, automatycznie zapisywane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, niektóre parametry systemu operacyjnego.

 

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z coocoo.pl

Gdy kontaktujesz się za pomocą telefonu lub poczty email przekazujesz swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email.

 

Przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Sklep w celu:

- realizacji umów sprzedażowych

- przedstawiania oferty marketingowej - w przypadku wyrażenia stosownych zgód

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania

i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji)

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

- marketingu bezpośredniego

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora

 

W jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane?

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Firmy kurierskie oraz obsługujące płatności nie będą wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

 

Jeżeli zapisałeś się do Newslettera coocoo.pl  lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, Twoje dane zostaną wykorzystane w celu wysłania Ci Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

 

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, analizy demograficznej użytkowników i klientów lub do personalizacji zawartości podstron strony internetowej www.coocoo.pl. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

 

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora min. dostawcom usług IT, operatorom płatności internetowej i partnerom handlowym w zakresie realizacji sprzedaży typu dropshipping

  

Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. W tym celu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazują dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o., która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

 

Jeżeli zapisałeś się do Newslettera coocoo.pl  lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, Twoje dane zostaną wykorzystane w celu wysłania Ci Newslettera drogą e-mailową.

 

W jaki sposób możesz zmienić dane osobowe?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane Osobowe, możesz zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Wykorzystanie cookies

Strona internetowa www.coocoo.pl może stosować cookies ("ciasteczko" - niewielka informacja tekstowa wysłana przez serwis internetowy i zapisana w pamięci urządzenia użytkownika; dostęp do zawartych w ciasteczku danych ma tylko serwis, który je utworzył). Ciasteczka służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania ze strony oraz wyświetleniu odpowiedniej treści, np. zawartości Twojego koszyka. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

Przechowywanie danych

Sklep będzie przechowywał Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie ze Sklepem lub do czasu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Sklep i jakie mogą być ponoszone wobec Sklepu lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 

W jaki sposób Twoje dane osobowe są zabezpieczone?

Baza danych jest zabezpieczona przed wglądem osób trzecich. Wszystkie dane przechowywane są serwerach firm współpracujących, które dbają o bezpieczeństwo i stabilność systemu sklepu internetowego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

- żądanie od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, w tym żądanie wydania ich kopii,
- żądanie od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- żądanie od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
- żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kontakt

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną, korzystając z formularza na stronie kontaktowej: www.coocoo.pl/contact.php, lub za pomocą tradycyjnej poczty na adres: COOCOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38, 85-806 Bydgoszcz.

 

Zmiany polityki prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

Skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w sprawie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Sprawy sporne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO

 

pixelpixel